U bent eigenaar van gronden en u wenst deze te verkavelen? Bureau Vandendriessche doet alle opmetingen, bestudeert de situatie ter plaatse en met respect voor de stedenbouwkundige eisen en in communicatie met de bevoegde ambtenaars worden uw verkavelingsdossiers van A tot Z opgemaakt en opgevolgd. Indien gewenst kan Bureau Vandendriessche u begeleiden tot en met de verkoop van de individuele loten.

Naast de gereglementeerde activiteiten worden door Bureau Vandendriessche de volgende activiteiten uitgevoerd :
Uitzetten / inplanten van gebouwen, funderingen, assen, kunstwerken
uitzetten / inplanten van wegen en rooilijnen
opmeten van tracés en wegenissen
opmaken van as-built plannen
opmaken van digitale terreinmodellen
volumemetingen
opmaken van stedenbouwkundige dossiers bij nivelleringen, aanleggen van taluds, aanleggen van vijvers
opmeten en inplanten in functie van technische installaties en machines
opmaken van processen verbaal van "Gemene Muren" - "Muurovernames"
Hoogtemetingen


Referentieprojecten
opdrachten in het kader van bouwwerken
opmaken as-built plannen van wegenissen bij verkavelingen
Volumeberekeningen van breekbeton en concassé
Volumeberekeningen van nivelleringen
Opdrachten in het kader van trekken van nutsleidingen
Opmaken van muurovernames in functie van bouwwerken
Ontwerpen van vijvers - berekenen van grondverzet - opmaken van stedenbouwkundige dossiers


Wenst u meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen. Een offerte wordt steeds vrijblijvend opgemaakt.