Het bureau is als toeleveringsbedrijf voor de restauratie- en renovatiesector gespecialiseerd in opmetingen van allerhande gebouwen en constructies. Onze expertise omvat zowel het opmeten van industrieel erfgoed, als het opmeten van monumentale gebouwen en constructies. Ook opmetingen voor stedenbouwkundige studies en herbestemmen van domeinen en opmetingen van openbare en private park- en natuurdomeinen in functie van het opmaken van beheersplannen en bagger- en ontginningsstudies behoren tot ons werkdomein.

Alles wordt via topografische technieken in zijn totaliteit opgemeten waarbij steeds van "groot naar klein" wordt gewerkt. Dit resulteert in een volledig gedetailleerde en totale opmeting in XYZ - coördinaten van de site en van alle aanwezige infrastructuur en bebouwing. Bureau Vandendriessche levert dus niet enkel situatieplannen, maar eveneens alle grondplannen, gevelplannen, doorsnedes en terreinprofielen van de bestaande situatie.
Alle opgemaakte plannen worden digitaal geleverd. De mate van gedetailleerdheid wordt steeds vooraf met het betrokken architectenbureau of de betrokken administratie vastgelegd.

Onze zeer nauwkeurige digitale opmetingen worden door onze cliënten als onontbeerlijk studiemateriaal gewaardeerd. Niet zelden worden architectonische of stabiliteitsbeslissingen genomen op basis van de door ons geleverde plannen. De ervaring leert ons dat onze plannen een ideale basis vormen voor het bestuderen van elk mogelijk restauratieproject. Ongeacht of het nu gaat om een ver doorgevoerd of eerder beperkt of gefaseerd restauratieproject. De plannen zijn evenzeer nuttig in functie van onderhoudswerken of bij het opsplitsen van gebouwen.


Referentieprojecten
Diverse opmetingen van gebouwen, monumenten, constructies en eigendommen in het kader van restauraties - renovaties en uitbreidingen waaronder de belangrijkste referentiewerken de volgende zijn
Opmeting " Dok Noord " Gent ( oude ACEC gebouwen : grondplannen - gevels - doorsnedes ) ifv herbestemming en restauratie - renovatie ongeveer 6 HA + opmaken van een gedetailleerd grondplan van de volledige site
Opmeting Begijnhof Gent, Lange Violettenstraat, restauratie fase 5 ( begijnhofhuisjes en convent, grondplannen en gevels + globaal grondplan )
Opmeting kerk te Bekegem ifv restauratiewerken ( grondplannen + gevels + doorsnede )
Opmeting weverij te Ronse ifv herbestemming + restauratie - renovatie ( grondplannen - gevels - doorsnedes )
Opmeting Herenwoning te Ronse ifv herbestemming + restauratie en renovatie ( grondplannen - gevels - doorsnedes )
Opmeting onafgewerkt sportgebouw te Torhout "uitbreiding KATHO campus Torhout" ( algemeen grondplan - grondplannen - gevels - doorsnedes ) ifv stand van zaken nieuwe aannemer na faillissement hoofdaannemer en stabiliteitsstudie reeds uitgevoerde skeletstructuur
Opmeting Kasteel te Brakel
Opmeting Bedrijventerrein "BUDA Centrum" te Vilvoorde ( industriële loods + kantoor in functie van uitbreiding - restauratie- en renovatiewerken )
Opmeting Pastorij van architect Huub Hoste te Zonnebeke
Opmeting kasteeldomein / kasteelpark te Zonnebeke ( algemeen en gedetailleerd grondplan van het kasteeldomein van +- 10HA in Lambert coördinaten ) ifv de opmaak van beheersplannen / landschapsarchitectuur
Opmeting domein Mariënstede Dadizele ( algemeen en gedetailleerd grondplan van het oud kasteeldomein van +- 8 HA ) ifv de opmaak beheersplannen en bagger- en ontginningsstudies / landschapsarchitectuur


Wenst u meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen. Een offerte wordt steeds vrijblijvend opgemaakt.