Bureau Vandendriessche BVBA, met als zaakvoerder ing. Olivier Vandendriessche - landmeter - expert, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden van Landmeters - Experten is erkend om de volgende gereglementeerde activiteiten (volgens de wet van 11 mei 2003 B.S. 06/06/2003 ) uit te voeren :

Alle afpalingen
Opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd
plannen bij notariële akten
erfdienstbaarheidnota's
ruilingen van onroerende goederen
splitsingen onroerende goederen
berekening van de aandelen in onverdeelde goederen met oppervlakte bepaling
scheidsgerechten
geschillen

Deze diensten worden vooral uitgevoerd voor Notarissen, Rechtbanken, Advocaten, particulieren en vennootschappen.

Referentieprojecten
Diverse opmetingen en afpalingen van onroerende goederen in functie van Notariële aktes, in functie van grensbepalingen en in functie van Registraties en "tegenstelbaarheid van eigendomsgrenzen ten aanzien van derden".


Wenst u meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen. Een offerte wordt steeds vrijblijvend opgemaakt.