Expertise en Plaatsbeschrijvingen
Schade aan onroerende goederen door bouwwerken leidt in veel gevallen tot
( jarenlange ) discussie over het al dan niet reeds aanwezig zijn van de schade vóór de werken en over het al dan niet oorzakelijk verband tussen de schade enerzijds en de uitgevoerde werken anderzijds.

Bureau Vandendriessche, onafhankelijk en erkend deskundig expert, stelt de schade vast, maakt een bestek op en in functie van de situatie wordt een minnelijke schaderegeling voorgesteld.

In het kader van aannemingswerken, werken aan nutsleidingen, wegeniswerken en huurintredes voert Bureau Vandendriessche vóór de uitvoering der werken of vóór de huurintrede een tegensprekelijk plaatsbezoek uit. Het onroerend goed wordt gedetailleerd beschreven, eventuele opmerkingen worden tegensprekelijk vastgesteld en beschreven, alle vaststellingen worden gestaafd met fotomateriaal.
Na de uitvoering der werken of na het aflopen van het huurcontract wordt een vergelijkende staat van bevinding opgemaakt. Concreet wordt eventuele bijkomende schade tegensprekelijk bepaald. De regeling van de geleden schade kan dan aansluitend en bij voorkeur in der minne worden afgehandeld.

Hou er rekening mee dat Bureau Vandendriessche in elk dossier steeds vertrekt vanuit zijn onpartijdig standpunt. Intrinsiek gezien is dit een onmiskenbare meerwaarde voor al onze adviezen.


Bouwkundige audit - consultancy
Bouwen en verbouwen is een investering op lange termijn met een kapitaalkrachtig karakter. In stand houden van of vrijwaren van het onroerend patrimonium is met het oog op het veilig en duurzaam genot een even belangrijke opdracht.

Bureau Vandendriessche verzorgt een professionele en bouwkundige audit van uw patrimonium. Uw onroerend goed wordt periodiek geauditeerd aan de hand van een checklist. Eventuele schade wordt gedetailleerd in kaart gebracht teneinde deze correct te begroten, de oorzaak ervan te bepalen en aldus verdere schade te voorkomen. In samenspraak met specialisten terzake kunnen dan de beste preventieve en curatieve maatregelen bestudeerd, vergeleken en begroot worden.


Referentieprojecten
Diverse opdrachten van expertises en consultancy van onroerende goederen zowel ifv bouwwerken als voor diverse doeleinden


Wenst u meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen. Een offerte wordt steeds vrijblijvend opgemaakt.